Piotr Mielecki
Piotr Mielecki Krótko o sobie:
Urodziłem sie we Wrocławiu w roku 1961, tu sie uczyłem, studiowałem (Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki) i tu także pracuję, w Instytucie Informatyki Stosowanej na Wydziale Informatyki i Zarządzania. Z kolei w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym podpieram swymi skromnymi siłami pracę lokalnej sieci komputerowej, oraz niektóre, teleinformatyczne działania Działu Diagnostyki Obrazowej.
Moje zainteresowania zawodowe koncentrują się przede wszystkim wokół sieci komputerowych i ich zastosowań, m.in. w telemedycynie oraz cyfrowych systemach obrazowania w medycznej diagnostyce obrazowej (tomografy komputerowe, rezonans magnetyczny itp.).
W sprawach pozazawodowych, na ile czas pozwala, gustuję w muzyce (głównie rockowej, trochę jazzu), interesuję się (raczej wybiórczo) historią (w tym historią techniki, np. lotnictwa). Ze sportów - proszę bardzo: kolarstwo, narty i inne wyczyny wysokogórskie.
Europa, Panie!
UWAGA, HISTORYCZNE WYDARZENIE:
Pierwsze (o ile się nie mylę) zajęcia dydaktyczne na polskiej uczelni w Unii Europejskiej.
Odbyli je studenci zaoczni Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej w sobotę 1 maja 2004r. przy skromnym udziale dzielnej kadry naukowo - dydaktycznej.
Według mojej najlepszej wiedzy "podium" w konkurencji "prowadzący" wygląda tak:
1. dr Arkadiusz Liber: pierwszy wykład (1-05-2004, godz. 7:30),
2. dr Piotr Mielecki: pierwsze laboratorium (1-05-2004, godz. 8:00), drugi wykład (1-05-2004, godz. 10:15),
3. dr Teresa Mendyk - Krajewska: trzeci wykład (1-05-2004, godz. 12:15),
Ktokolwiek wiedziałby o lepszych wynikach proszony jest o kontakt.

Introduction To Computer Systems (2012-2013):

Results of final test (January 21, 2013) are [HERE].

Additional terms for contact (and improving the marks):
- Wednesday (2013-02-05) 11:00 AM, room 226 / B-4
- Friday (2013-02-07) 11:00 AM, room 225 / B-4

Projektowanie i programowanie to czynności ludzkie; zapomnij o tym, a wszystko stracisz.
Bjarne Stroustrup
DYDAKTYKA NARZĘDZIA CIEKAWOSTKI POCZTA ENGLISH